Doelgroepmedewerkers

Sociale werkplaats

Om in aanmerking te komen voor een sociale werkplaats ben je minstens 5 jaar werkloos en heb je hoogstens een diploma van lager middelbaar. Bepaalde periodes of soorten van tewerkstelling worden met werkloosheid gelijkgesteld. Twijfel je, neem dan contact op met je plaatselijke VDAB-consulent in de Werkwinkel. Zij/hij kan ongetwijfeld natrekken of je in aanmerking komt voor attestering.
Meer info: maarten.delhaye@dekringwinkelmidwest.be

Artikel 60

Je bent leefloontrekker bij je OCMW en wil (en kan) werken. Neem contact op met je maatschappelijk werker in het OCMW. Die kan samen met jou onze vacatures bekijken en eventueel voorstellen om voor één van deze jobs te solliciteren.

Indien je OCMW akkoord is om je aan te werven in art. 60 en De Kringwinkel neemt je sollicitatie in aanmerking, dan kan je bij ons een werkervaringstraject volgen van één, anderhalf of twee jaar, tot je opnieuw in regel bent met de sociale zekerheid. Binnen deze tijdsspanne wordt samen met jou actief uitgekeken naar een job die bij je past.
Meer info: maarten.delhaye@dekringwinkelmidwest.be

Arbeidszorg

Je bent - langdurig - werkloos of je leeft van een ziekte- of invaliditeitsuitkering. Terugkeren naar de reguliere (gewone) arbeidsmarkt is geen optie omwille van lichamelijke, psychische of andere problematieken. Maar je wil nog echt werken - weliswaar op eigen tempo, in een afgesproken uurrooster, op jouw maat dus. Neem dan contact op met de ATB-dienst in de Werkwinkel om je erkenning als arbeidszorger op te starten. Eens je attest in orde, dan kan je bij ons terecht in een arbeidszorgvacature.
Meer info: maarten.delhaye@dekringwinkelmidwest.be
01.01.2018 Herbruikbare bekers